พิมพ์

ประชาสัมพันธ์

  ประกาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลารับสมัคร มี 2 รอบ
  รอบที่หนึ่ง ช่วงรับสมัครโปรโมซี่ (Promosi) ระหว่าง 15 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561
  รอบที่สอง ช่วงรับสมัครปกติ  ตลอดทั้งเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  เวลารับสมัคร ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น ยกเว้นวันศึกร์ หรือ วันนักขัตฤษ์ (วันหยุดทางราชการ)
 สมัคร online

รายละเอียดสิทธิ์ในการสมัคร
     Quata เรียนดี
* ฟรีค่าใบสมัคร                                                30 บาท
* ฟรีค่าลงทะเบียน ระยะเวลา 1 ปี (2 เทอม)        200 บาท
* ฟรีค่าพัฒนาโรงเรียนระยะเวลา 1 ปี (2 เทอม)  400 บาท
    เงื่อนไข
* พิจารณาเกรด เทอม 2 ระดับประถมศีกษาปีที่ 5, มัธยมศึกษาปีอื่นๆ (ม. 1,2,3,4,5,) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
* ความสามารถพิเศษ เช่น นักกีฬา, นักกิจกรรม เป็นต้น

   PROMOSI (15 - 31 มกราคม 2561)
* ฟรีค่าใบสมัคร                                                30 บาท
* ฟรีค่าลงทะเบียน ระยะเวลา 1 เทอม (1/2561)     100 บาท
* ฟรีค่าพัฒนาโรงเรียนระยะเวลา 1 เทอม (1/2561) 200 บาท 
   เงื่อนไข
* สิทธิ์ครู , นักเรียน , ผู้นำชุมชน (โต๊ะอิหม่าม,ผู้ใหญ่บ้าน,กำนัน เป็นต้น)


กิจการนักเรียน

 ให้นักเรียนที่สามารถละหมาดได้ เข้าละหมาดให้ตรงต่อเวลาที่กำหนดแต่ช่วงชั้น
 ทดสอบ RFID


วิชาการสามัญ

  วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2561 ครูสามัญรับ ปผ. อิเล็กทรอนิกส์ ที่ห้องวิชาการสามัญ
                                                               กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง


วิชาการศาสนา

 วันที่ เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561 ให้นักเรียนชั้นศาสนา ชั้น 4 ชั้น 7 ชั้น 10 ไปสอบ i-net ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

 

 

เวลาละหมาดวันนี้

ดุอาร์ประจำวัน

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لآإِلهَ إِلاَّ هُوَ - ดุอาร์ขณะถอดเสื้อผ้าออก - - اَلّلهُمَّ أَسْأَ لُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخيْرِ مَاهُوَ لَهُ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا هُوَلَهُ - ดุอาร์ขณะสวมใส่เสื้อผ้า - - غُفْرَا نَكَ اْلحَمْد لِلّهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّى اْلأذى وَعَافَانِيْ - ดุอาร์ออกจากห้องน้ำ - - - اَلّلهُمَّ إنّىْ أعُودُ ِبكَ مِنَ الْخُبْثِ وَاْلخَبَا ِئثْ - ดุอาร์เข้าห้องน้ำ - - - بِسْمِكَ الّلهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَى - - ดุอาร์ก่อนนอน - - - - اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْه ِ النُّشُوْرُ - - ดุอาร์ตื่นนอน - - - - اََللّهُمَّ بَاِركْ لَنَا فِيمَا َرَزْقتَََنَا َوِقَِنَا عَدابَ النََّاِر - - ดุอาร์รับประทานอาหาร - - - - الحَمْدُ لله اَّلدِيْ أطَْعَمَنَا وَسقَا نَا َوجَعَلَنَا مُسْلِمين - - ดุอาร์หลังจากรับประทานอาหาร

ปฏิทินเดือนนี้