พิมพ์

ผลงานเด่นรอบปี 2560

      นักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 7 คน โรงเรียนสาธิต วิทยาลัยอิสลาม มอ.ปัตตานี จำนวน 1 คน

1.ด.ญ.ตัสนีม      อาแว             5. ด.ญ.เนาวาร์        ตอแลมา 
2.ด.ญ.นาวัล       เจะกายอ        6. ด.ญ. นูรีนา        ดิง
3.ด.ญ.นัสมีย์      บุญทวี           7. ด.ญ. กิสตีนา      แวเต๊ะ 
4ด.ญ.อีลาฟ       ดิงเปาะแต          8. ด.ญ. ซาฟา       ดือราแม

Ø โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรดีเด่น ( วันที่ 17/4/61 ในการประชุมผู้บริหารรร.เอชนฯ)

  ผลสอบโอเน็ท ระดับจังหวัด        ม.3   อันดับที่ 2       ม.6   อันดับที่ 3

  ผลสอบไอเน็ท ระดับจังหวัด        ตอนต้น   และ  ตอนปลาย   อันดับที่ 3

Ø ได้รับการเข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทาน      

  นางสาวรอฮานี   เคลือวัลย์   ประเภทครูสามัญ

Ø นักเรียนได้ทุนจากการสอบชิงทุนศึกษาเรียนต่อ ณ มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮาร์ อัชชารีฟ ประเทศอียิปต์

  นางสาวอามีรา  เบ็ญสุหลง  และ นางสาวเคาละห์  สาและ

 ค่ายดาราศาสตร์ , จิตรกรน้อย สอม. , วันภาษามลายู , อบรมครอบครัวสุขสันต์มหกรรมกีฬาสีประจำปี ฯลฯ 

ประชาสัมพันธ์

 

 

วิชาการสามัญ

 


วิชาการศาสนา

 

 

 

เวลาละหมาดวันนี้

ดุอาร์ประจำวัน

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لآإِلهَ إِلاَّ هُوَ - ดุอาร์ขณะถอดเสื้อผ้าออก - - اَلّلهُمَّ أَسْأَ لُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخيْرِ مَاهُوَ لَهُ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا هُوَلَهُ - ดุอาร์ขณะสวมใส่เสื้อผ้า - - غُفْرَا نَكَ اْلحَمْد لِلّهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّى اْلأذى وَعَافَانِيْ - ดุอาร์ออกจากห้องน้ำ - - - اَلّلهُمَّ إنّىْ أعُودُ ِبكَ مِنَ الْخُبْثِ وَاْلخَبَا ِئثْ - ดุอาร์เข้าห้องน้ำ - - - بِسْمِكَ الّلهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَى - - ดุอาร์ก่อนนอน - - - - اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْه ِ النُّشُوْرُ - - ดุอาร์ตื่นนอน - - - - اََللّهُمَّ بَاِركْ لَنَا فِيمَا َرَزْقتَََنَا َوِقَِنَا عَدابَ النََّاِر - - ดุอาร์รับประทานอาหาร - - - - الحَمْدُ لله اَّلدِيْ أطَْعَمَنَا وَسقَا نَا َوجَعَلَنَا مُسْلِمين - - ดุอาร์หลังจากรับประทานอาหาร

ปฏิทินเดือนนี้