พิมพ์

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560


ม.1
ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6
45 45 44 39 38 38
ม.2
ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6
44 40 41 38 31 0
ม.3
ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6
37 42 40 34 27 22
ม.4
ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6
43 43 45 39 35 14
ม.5
ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6
32 34 34 31 33 37
ม.6
ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6
15 40 39 40 40 11

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

เวลาละหมาดวันนี้

ดุอาร์ประจำวัน

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لآإِلهَ إِلاَّ هُوَ - ดุอาร์ขณะถอดเสื้อผ้าออก - - اَلّلهُمَّ أَسْأَ لُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخيْرِ مَاهُوَ لَهُ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا هُوَلَهُ - ดุอาร์ขณะสวมใส่เสื้อผ้า - - غُفْرَا نَكَ اْلحَمْد لِلّهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّى اْلأذى وَعَافَانِيْ - ดุอาร์ออกจากห้องน้ำ - - - اَلّلهُمَّ إنّىْ أعُودُ ِبكَ مِنَ الْخُبْثِ وَاْلخَبَا ِئثْ - ดุอาร์เข้าห้องน้ำ - - - بِسْمِكَ الّلهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَى - - ดุอาร์ก่อนนอน - - - - اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْه ِ النُّشُوْرُ - - ดุอาร์ตื่นนอน - - - - اََللّهُمَّ بَاِركْ لَنَا فِيمَا َرَزْقتَََنَا َوِقَِنَا عَدابَ النََّاِر - - ดุอาร์รับประทานอาหาร - - - - الحَمْدُ لله اَّلدِيْ أطَْعَمَنَا وَسقَا نَا َوجَعَلَنَا مُسْلِمين - - ดุอาร์หลังจากรับประทานอาหาร

ปฏิทินเดือนนี้