พิมพ์

สภานักเรียน 2556 

 

ประธานสภานักเรียน:

นางสาวฟิตเราะห์ อาแว  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ศาสนา 9B

 

รองประธานสภานักเรียน

นางสาวตูแวสารีฮะห์ สาเฮะบาลีเม็ง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ศาสนา 9B

เลขานุการ

นางสาวการีหม๊ะ มอสู
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ศาสนา 9B

 

ฝ่ายมีเดีย

นางสาวนิสอัลนูร  โต๊ะนิมะ   ชั้นม.5/1 ศาสนา 9B

นางสาวอาดีละห์   มะยีแต   ชั้นม.5/1 ศาสนา 9B

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวฟาตีมะห์  หะยีเจ๊ะแว  ชั้นม.6/1 ศาสนา 10B

นางสาวซูรีนา  โละซิ   ชั้นม.5/1 ศาสนา 9B

นางสาวซูฟียา  กาเด  ชั้นม.5/1 ศาสนา 9B

ฝ่ายจัดหาทุน

นางสาวสาวาตี   ลีมา  ชั้นม.6/1 ศาสนา 8A

นางสาวฟิตเราะห์  หะยีวาแม  ชั้นม.5/1 ศาสนา 7A

นางสาวซอลีฮะห์  ตะเย๊าะ ชั้นม.5/1 ศาสนา 9A

ฝ่ายจราจร

นางสาวนัสมาวาตี  อารีปา  ชั้นม.6/3 ศาสนา 8A 

นางสาวอัสมะ  เปาะกา   ชั้นม.6/3 ศาสนา 8A

นางสาวอัสมา  ทาเน๊าะ  ชั้นม.6/1 ศาสนา 9A

นางสาวไมมูเนาะห์  อุมสะแต  ชั้นม.5/4 ศาสนา 9A

นางสาวฟาตีมา  บองกอตอ  ชั้นม.6/3 ศาสนา 7C

นางสาวรุสนีย์  อาแวกจิ  ชั้นม.6/4 ศาสนา 8A 

นางสาวนูรมาดีลา  จินตารา  ชั้นม.- ศาสนา 7C

ฝ่ายจัดแถว

นางสาวอารีนา  กาเจ  ชั้นม.6/2 ศาสนา 7C

นางสาวอาฟียัต  จารง  ชั้นม.6/2 ศาสนา 8B

นางสาวศุไวณา  หะยีนิแว  ชั้นม.6/2 ศาสนา 8A

นางสาวฟาตีเมาะห์  วาอายีตา  ชั้นม.5/2 ศาสนา 6B

นางสาวมูรนี อาแว  ชั้นม.5/2 ศาสนา 6B

นางสาวซูรายา  จารง ชั้นม.5/2 ศาสนา 6B 

นางสาวฟาดีละห์  ลือแบซา ชั้นม.5/2 ศาสนา 5A

นางสาวไซนูง  ละมะตู  ชั้นม.4/7 ศาสนา 6C 

นางสาวอาดีละห์  ดูมีแด ชั้นม.5/2 ศาสนา 5A

นางสาวนะฮ์ดียะห์  อาเย๊าะแซ ชั้นม.6/2 ศาสนา 7A

นางสาวซอบารียะห์  สาและ ชั้นม.4/1 ศาสนา 8C

นางสาวนัซมี  ดีสะเอะ ชั้นม.4/1 ศาสนา 8C

นางสาวนูรไฮดา  หะยีเจ๊ะเฮง ชั้นม.4/1 ศาสนา 8C

นางสาวตัสนีม  เตะโซ๊ะ ชั้นม.4/1 ศาสนา 8C

นางสาวมุมินะห์  ยานยา  ชั้นม.6/2 ศาสนา 8A

นางสาวกาตีนี  โดะมะแซ ชั้นม.6/2 ศาสนา 8B

นางสาวอานา  สะยะมิง  ชั้นม.6/2 ศาสนา 9A

 

ฝ่ายอิบาดะห์

นางสาวอัสนี  ยูโซ๊ะ  ชั้นม.6/2 ศาสนา 9A

นางสาวกูนูรฮายาตี  ดอฆอ ชั้นม.6/1 ศาสนา 9B

นางสาวสุริยดา  สามะ ชั้นม.6/2 ศาสนา 9B

นางสาวนินี  วาโด  ชั้นม.5/1 ศาสนา 7B

นางสาวซูรัยยา  มะตือเงาะ  ชั้นม.4/1 ศาสนา 8C

 

 

 

 

Page On FaceBook

 

เวลาละหมาดวันนี้

ดุอาร์ประจำวัน

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لآإِلهَ إِلاَّ هُوَ - ดุอาร์ขณะถอดเสื้อผ้าออก - - اَلّلهُمَّ أَسْأَ لُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخيْرِ مَاهُوَ لَهُ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا هُوَلَهُ - ดุอาร์ขณะสวมใส่เสื้อผ้า - - غُفْرَا نَكَ اْلحَمْد لِلّهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّى اْلأذى وَعَافَانِيْ - ดุอาร์ออกจากห้องน้ำ - - - اَلّلهُمَّ إنّىْ أعُودُ ِبكَ مِنَ الْخُبْثِ وَاْلخَبَا ِئثْ - ดุอาร์เข้าห้องน้ำ - - - بِسْمِكَ الّلهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَى - - ดุอาร์ก่อนนอน - - - - اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْه ِ النُّشُوْرُ - - ดุอาร์ตื่นนอน - - - - اََللّهُمَّ بَاِركْ لَنَا فِيمَا َرَزْقتَََنَا َوِقَِنَا عَدابَ النََّاِر - - ดุอาร์รับประทานอาหาร - - - - الحَمْدُ لله اَّلدِيْ أطَْعَمَنَا وَسقَا نَا َوجَعَلَنَا مُسْلِمين - - ดุอาร์หลังจากรับประทานอาหาร

ปฏิทินเดือนนี้